Miljö

Mindre koldioxidutsläpp, mer arbetsglädje. Vår målsättning för arbetsmiljön är att skapa en säker, sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda.

På så sätt ökar vi motivationen, kompetensen, flexibiliteten, kvalitetsmedvetenheten och ansvarstänkandet. Det förbättrar vår konkurrenskraft – men framför allt ger det glada och nöjda medarbetare.

Vi arbetar dessutom aktivt för att minska mängden koldioxidutsläpp. Vi har bland annat skrivit under ett partneravtal med Carbon 20-projektet, där målet är att få minst 100 företag att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent.

NTG Solution AB har precis stärkt företagets miljöprofil genom att välja el från vattenkraft. På så sätt bidrar NTG till att sänka utsläppen av koldioxid samt till en långsiktig omställning mot ett mer hållbart energisystem.

contselogo