Profil

NTG Solution AB är en del av Nordic Transport Group, där ägarskapet är uppdelat mellan medarbetare och investorer.

NTG Solution AB är uppbyggt av en grupp med kompetenta och flexibla medarbetare som alla har flera års erfarenhet och know-how inom transport och logistikbranchen. Vi eftersträvar att erbjuda marknadens bästa service och kvalitet, med hög leveransprecision. Detta säkrar vi genom att ställa för markanden extremt höga krav på våra samarbetspartners, åkerier, rederier, underleverantörer och inte minst oss själva.