29 March 2016

Vägskatt införs i Belgien

Från och med 1/4 – 2016, införs det en ny Belgisk vägskatt

Varje lastbil utrustas med en “On Board Unit” som kommer att registrera antalet körda kilometer inom Belgien.

De nya skatterna påverkar alla enheter över 3,5 ton, som transporterar gods i och/eller genom Belgien. Belgiska myndigheter vill med den nya vägskatten minska belastningen, samt optimera det belgiska vägnätet.

Mer information kring vägskatterna finns på: www.satellic.be/en-UK

Vägskatten är en oförutsedd kostnad som tyvärr kommer att medföra en extra avgift för er som kund. Vi ber därför om att få återkomma med en taxa samt mer information kring den nya vägskatten som gäller från och med 1/4 – 2016. I övrigt räknar vi med att transporter och ledtider kommer att vara oförändrade.

Vid frågor står din ordinarie kontakt på NTG till ditt förfogande.